Aktinolitt forekommer i form av tynne, rette eller krøllete fibre i jord eller berg. De er ekstremt bestandige mot varme, leder ikke elektrisitet, og løses ikke opp hverken av vann eller organiske løsningsmiddel; flere av dem tåler til og med syrebad.

De samme egenskapene innbærer at de ikke brytes ned under normale miljøpåvirkninger, heller ikke i menneskekroppen. Dette, kombinert med at fibrene er tynne nok til at det er lett å puste inn små bruddstykker av dem, og skarpe nok til å bore seg inn i kroppsvev gjør at de kan være farlige å puste inn.

 

Aktinolitt er også kalt strålesten. Fargen er grønn, blågrønn eller svart, noe som varierer med jerninnholdet. Aktinolitten har grallsglans og kan spaltes.

Det er en sten som lader opp våre energi-lagre og til healing av både fysisk, psykisk og åndelig energi - er den svært sterk.

Den har rykte på seg for å fremme kreativiteten og utviide vår bevissthet.

Aktinolitten er som en støvsuger som suger opp all den viten vi har i de forskjellige lagene i bevisstheten; samler det til en enhet.

Dersom du sliter med konsentrasjonen, har problemer med å samle ideene dine til et hele er aktinoitten din sten.

 

Nefritt er en tyngre smykkesteinvariant.

 

Nefritt ( Nephrite) betegnes som noe levende i den kinesiske tradisjonen. Mennesket næres av Nefritt og stenen Nefritt næres av mennesket. Dersom du spør en kineser om Nefrittens kvaliteter vil han si at den beskytter deg fra negative innflytelser.

 

I tusener av år har legender og myter rundt dette mineralet helt tilbake til mayafolket og Azecersivilisasjonen.

Den er fødesten for Vekten, tvillingene, tyren og vannmannen.

Mineralet er også blitt satt pris på for dets healende egenskaper.

I orienten ble mineralet ansett som det som preserverte døde kropper. De rike og velhavende hadde figurer og lykkebringere av nefritt.

 

Nefritt er en av jadestenene og ble brukt mot astma, epilepsi og halsbrann.

 

Portugiserne hadde sterk tro på at nefritten hadde mirakuløs virkning på nyreproblemer.

I Asia, og spesielt Kina er nefritten eller jade en verdsatt sten for å få inn ny kjærlighet hos gifte og den er også trodd å bringe harmoni og fredfullhet i sinnet.

 

Generelt sett er mineralet en balanserende sten og en energistabilisator.

 

.