Amazonitt er en grønn variant av feltspaten mikroklin.

Den opptrer i pegmatittganger som er dannet ved relativt lav temperatur. Større forekomster er kjent fra USA, Ural, Madagaskar, Namibia.

Det er også store forekomster i India og Brasil hvor disse steinene kommer fra.

Polert amazonitt brukes som smykkestein og til dekorasjoner.

 

Amazonitt av smykkesteinskvalitet finnes i Tørdal i Telemark og i Evje/Iveland i Setesdalen.

 

Navnet har den fått fra gresk mytologi hvor amasonene var kvinnelige krigere fra et rytterfolk i Kaukasus, og amasonitten ble første gang beskrevet fra Kaukasus i 1785.

 

Denne stenen skaper balanse i ditt indre og hjelper deg å bryte ned uvaner. Amazonitt hjelper deg til å sette ord på dine behov og si i fra til andre.

 

Den er fin mot blærekatarr, svake nyrer, stoffskifte- og hjerteproblemer.

 

Styrker energibanene og forbinder hjertesenteret med solar plexus, og virker beroligende...

 

 

.