Denne stenen skal man arbeide med over et lengere tidsrom.

Til gjengjeld vil den hjelpe deg med å komme til bunns i dine problemer.

Inn til problemenes kjerne.

 

Den vil langsomt men sikkert trekke problemene opp med roten, slik at du kan forkaste de som hemmer deg i din videre livsutfoldelse.

 

Du kan bruke Andalusitten til å gjøre ferdig de prosesser som allerede er igang i livet ditt, og som du kanskje trodde var ferdig behandlet av deg.

 

Stenen er meget god dersom du skal bearbeide sjalusi.

 

Dersom du vil sikre deg at du ikke gjentar det rollespill eller mønster som Andalusitten hjalp deg med er det godt å arbeide med en Chiastolit.