Angelitten arbeider med ømhet, mildhet og blidhet.

Den hjelper deg til å komme i kontakt med dine engler.

 

Den er et "må ha" for enhver alternativ behandler eller spirituelt søkende.

 

Stenene er meget forskjellige fra hverandre, fordi de inneholder forskjellige kontakter til forskjellige engler.

Det er også stor forskjell fra sten til sten hvor kraftig den er.

Det spiller også inn hvor mottagelig du er, eller hvor parat du er til å motta fra den spirituelle sfære.

Felles for alle angelitter er at de er meget gode.

 

Den brukes til åndelige reiser, forsterket bevissthet.

Den fjerner sinne. Den er en meget god fredsstein og erstatter sinne med tilgivelse og aksept. Den er et symbol på kjærlighet.

 

Angelitten er en sterk sender og mottager fra den spirituelle verden.

 

God som essens.