Chalcantit er et klart blått krystallinsk vannholdig kobbersulfat som forekommer i naturen i ganske små mengder.

Den nesten fluorescerende koboltblå fargen lokker med sitt fantastiske ytre!

 

Chalcantit er giftig og barn må ikke bruke denne krystallinske forbindelsen. Den må heller ikke brukes som drikkeessens!

 

Dersom stenen utsettes for sollys vil det dannes hvite prikker på den.


Chalcantitten er en ren kanaliseringssten, den kan brukes til åpning og balansering av det syvende chakra - kronechakraet.

Den hjelper oss med å bli oppmerksom på - og merke de letteste vibrasjoner, og den kan også vise oss at erkjennelse er den eneste varige tilstand.

Alt er forgjengelig, men vårt sinn og det det transformerer skal bestå.

Den hjelper deg til å føle kjærlighet for alt som lever, uten at du må ta stilling til alt ved livet, det er ikke din oppgave.

Bruk gjerne Chalcantit når du har en indre uro som ikke har noen synlig årsak.


Chalcantit har en magisk forbindelse med tallet syv, som i seg selv representerer en del symbolikk.

 

Dersom du jobber med denne stenen, kan du få mulighet til å oppleve noe ut over det vanlige; det å få kontakt med følelser som du tidligere kun har hatt lite kjennskap til.

 

Vær oppmerksom når du skal skaffe deg en calcanit, for her er det en del falsknerier ute og går. De fleste Chalcantitter sopm selges på steinmesser, er som regel kunstig fremstilt.

Vær oppmerksom på, at hvis steinen utsettes for sollys, vil den danne hvite prikker.

Det kan være hardt å arbeide med den, så sørg for at du er parat til å møte hva som måtte komme!

 

Dersom du er en person som har vanskelig med jordforbindelsen skal du ikke bruke denne steinen før denne er opprettet.

Den gir deg nemlig en stor mulighet for kanalisering.

Dersom du likevel ønsker å arbeide med en sten som har noenlunde samme egenskaper, skal du heller bruke en Azurit, en Herkimer diamant eller en Rhodocrositt.

 

Det sies at man kan forvente seg visse reaksjoner dersom man arbeider med denne krystallinske forbindelsen.

Du kan bli svimmel og/eller kaste opp og få en lettere kvalme.

Dette kan du avhjelpe med å bære en krystallinsk Rosenkvarts ved hjertesenteret.