Denne sten har silkeglans og er et subsilikat. Kalles også for Islandssilikat.

Den finnes i sort, brunlig og blåfiolett. Dumortieritten passer mest til udadreagerende mennesker, handlingsorienterete og resultatorienterete.

Men dumortierit kan hjelpe deg til å si din mening på en nennsom måte, hvis du har til hensikt å ytre din kritiserende mening.

Hvis du mangler litt maskulin energi og handlekraft, kan du med fordel arbeide med denne sten og for å gjøre en balansering kan du tilføre månesten, snekvarts eller/og perle.

 

Man sier, at hvis du er ”dumstolt” og egen, vil du få styrke til å finne grenser på en mer avbalansert måte, og dumortieritten er også en sten som kan gjøre inntrykk og den vil sikkert også etterlate et sterkt inntrykk på deg, eller på den du forærer den til.

 

Hvis du arbeider med å sette grenser kan dumortieritten hjelpe deg ganske godt, fordi du får mulighet til å tørre å markere ditt territorium uten å være grov.

Du kan gi plass til andre samtidig med at du tør å stå ved dine egen ideer og ønsker.

Stenen er veldig god hvis du gjemmer deg bak autoriteter, og hvis du føler du ikke rigtig kan slå igjennem personlighedsmessig, f.eks. på grunn av lav selvsikkerhet.

Dumortierit kan brukes med thulitt, og da kan dine grenser virkelig få karakter, og med en sjelden indre overbevisning.

Dumortierittens budskab er å søke inn til din egen seige kjerne, og finne mot til å stå ved den.

Fysisk kan den hjelpe deg til å forstå de valg du har truffet, og som er årsak til dine ubalanser, og stenen egner seg også godt til hårde og spente muskler. Gjerne som massageolje.

 

Denne stenen skaper orden.

Dersom du har gått i stå med en oppgave stimulerer den til å få tingene unna. Ofte virker den slik at vi plutselig får en ny ide til hvordan vi skal løse et bestemt problem, også av følelsesmessig karakter.

 

Den har positiv innflytelse på ørene og dermed også på hørselen, halsen og øynene.

 

Stenen reduserer hissighet og egenhet, gir tålmodighet og fred.

Den gir ro til å se andres potensiale og muligheter.

Den fremmer verbalisering av åndelige ideer.

Løsner opp for et tvansgsstyrt adferdsmønster, og på grunn av denne egenskapen, er den mye brukt til å bidra under avvenningsterapier med f. eks. stoffmisbruk.

 

Hjelper til å finne din egen autoritet, gir karisma og mot til å kjenne på og sette grenser.

Den er en problemløsersten


Brukes ved spenninger og myoser.


Chakra: 1 og 5.