Galenit (galena) er en blyglans med ca. 86 % bly, men ofte blandet med mindre mengder av sølv eller Antimon.

Det er en feminin stein med en enorm styrke.

Den bærer så vel psykisk som psykisk tyngde - den er i stand til å gi deg god jordforbindelse, hvis du arbeider med den.

Den vil også gi den nødvendige ro og overblikk, som du har bruk for, hvis du skal åpne deg mellom den fysiske og den eteriske kropp.

Den vil gjøre det lettere for din energi og bevissthet å arbeide i deg, å nå inn til de første aura-lag og lettere tilgjengelighet for ditt arbeide med å sette en aktiv selv-helbredelselse i gang.

Galenitten kan hjelpe deg å skape forbindelse mellom våre verdener og kan hjelpe deg i en forståelse av det holistiske verdensbillede.

Så føler du inn i mellom, at du "forsvinner" litt, når du arbeider med den holistiske verdens oppfattelse, vil Galenit arbeide for deg, og trekke deg ned på jorden igjen.

 

Man sier om Galenitten, at den vil hjelpe deg til å åpne ditt sinn for nye muligheter og innfallsvinkler.

Så, føler du deg av og til låst fast, kan ditt sinn få nye muligheter og innfallsvinkler - se bedre - og får derav større indre ro.

Når steinen går inn og støtter oss som Galenitten gjør, kan vi kun være åpne - og glade for steinen.

Den vil bringe deg "harmoni" og ro, i balanse.

 

OBS: Du må aldri bruke denne stein til drikkeessens, men ved kretsløpslidelse brukes den over de områder, eller ved de betennelsestilstander, du har i kroppen.

 

Denne stein virker også sterkt på halscentret og forløsende på lunge - og bronkie området.

Sammen med Brecci-jaspis kan den være en sterk healing på underlivs betennelse.