Farge grå med brunlig tone.

Ugjennomsiktig

 

Blir også kalt magnet jernsten og herkulesten. Stenen brukes til å lede energi og fordele energi. Den vil skape fri gjennomstrømning i hele det fysiske og psykiske system.

Den styrker vår maskuline side, evnen til å handle og føre våre innerste drømmer, tanker og ønsker ut i livet.

Den stimulerer evnen til å tørre å stå frem og vise hvem man er og hva du står for.

 

Stenen virker meget healende på alle former for smerter og ubalanser i kroppen.

På grunn av steinens  magnetisme, er den blitt brukt mye som vielsesringer sydpå, for å sikre den gjensidige tiltrekningskraft.

Den blir også brukt til stridende ektefeller, som en påminnelse om det kjærlighetsbånd, som forener dem.

Man mente også at stenen, med sine magnetiske krefter, kunne trekke gikt, feber og alle mulige svakheter og sygdommer ut av kroppen.