Mariposit er et mineral med en attraktiv grønn farge med render av Dolomitt.

Det er ikke et offisielt klassifisert mineral men en variant av Muskovitt.

Steinen er en blandingssten som inneholder både dolomitt og kvarts. Dess større innholdet av kvarts er, dess penere er stenen. Som edelsten er den ofte solgt under navnet Smaragd-kvarts.

 

Denne steinen arbeider med følelser og den liksom skaper en balanse i mellom dem. Den er god både til de mennesker som er meget følsomme og har lett for å bli såret og til de mennesker som har vanskelig for å uttrykke sine følelser.

Den hjelper til slik at man mere åpent og ærlig kan få satt de riktige ord på ting og følelser, slik at man unngår misforståelser.

 

Man kan godt si at den åpner ditt hjerte slik at du får den kjærlighet og omsorg du har bruk for og slik at du tiltrekker de mennesker som kan støtte deg. Den arbeider på bronkitt, astma, allergi, nervøsitet og anspenthet.

 

Den hjelper deg til å vise en mer fleksibel personlighet og helper til med å ta lettere inn over deg nye situasjoner og forutsetninger.

Den stimulerer din uttrykksmåte og kan regnes som et styrkesten for artister.

Den hjelper også med å redusere stress, få oss roligere og kan bidra til en stabilisering av deg. Den gir deg fysisk styrke og hjelper til med å redusere angst.