Den varierer meget i farver og mønstre.

Den vil på noen virke meget mystisk, nesten magisk og på andre vil den virke skremmende.

Dens energi virker litt okkultaktig og hvis man arbeijder med denne sten kan det skje at man får opplevelsen av en eller flere sermonier.

Stenen inneholder meget gammel viten fra sermonier og forskellige devaer, og det er derfor meget vanskelig å fortelle om hva den helt nøyagtig arbeider med.

 

Den har stor moderenergi over seg og vil hjelpe deg med å tae vare på deg selv, men samtidig vil den arbeide med at du får kikket på de oppgaver eller problemer som er i det daglige.

Den er veldig god med å hjelpe deg til å gå tilbake i tidligere inkarnasjoner.

Du vil bli presset på en kjærlig måte til å ta vare på deg selv.

Med andre ord; du kommer i første rekke ellers er det ikke noe å gi til andre mennesker.