Det er en vulkansk bergart som innholder grønne, røde, blå, orange og fargeløse partier.

Ordet rhyolite kommer fra det greske ordet for strøm (rhyax) og lithos (stein).

Rhyolitt ble kalt strømmende stein på grunn av sine flotte flytende bånd som blir dannet når lavaen flyter og bobler opp til overflaten og avanserer seg framover.

Rhyolite kan se veldig forskjellig ut, noe som beror på hvordan den erupterer.

Den kan mange ganger danne obsidian som egentlig er vulkansk glass.

 

Det er en sterk sten, som hjelper oss med å rydde opp i kaotiske tanker og følelser, slik at vi kan frigi gamle uforløste traumer og komme videre med våre liv.

Når man sitter med den i hånden føles det som om det løper en elektrisk strøm fra stenen og gjennom kroppen, hvor den rusker opp i alt det gamle og fortrengte.

Når vi får frigitt det fortrengte, opplever vi indre ro og harmoni.

Den påvirker alle chakraerne men har spesielt virkning på hjerte- og solar plexus chakraene.

Det er en tvillingesten som integrerer de mannlige og de kvinnelige sider, den påvirker derfor også seksualiteten.

 

Anbefales til arbeide med affirmasjoner og claivoyance. Den demper uro og forvirring.

Styrker hud, hår, negler, hørsel og knokler.


Den lærer oss å akseptere, at de mørke sider av vår personlighet er like så verdifulle, for vår utvikling, som de lyse sider.

Når vi har erkjent disse mørke siders eksistens, kan vi endre dem og tilgi de negative opplevelser, de har utsatt oss for.