Serpentin består av vannholdig magniumsilikat med et innhold av jern og nikkel Den danner ikke krystaller men forekommer i kompakt form. Den er ikke gjennemsiktig, og fargen kan svinge mellom grønn til gul, over i det nesten sorte, alt etter jerninnholdet.
Serpentinens sarte farge forteller om dens feminine egenskaber, og dersom du arbeider med å få kontakt med din indre kvinne, vil arbeidet med Serpentin kunne støtte deg.

Det er også en god meditationssten, fordi den kan integrere astral- og mentallegemet.

Hvis du kombinerer Malakitt, Serpentin, Rhodocrosit og Svovel, kan du få en fantastisk hjelp til å rense, få styrke, komme i kontakt med dine kjærlige sider og samtidig beskytte ditt solar plexus.

Dersom du ønsker en åpnende virkning er det godt å arbeide sammen med en Muskovit - begge arbeider på ditt hjerte/thymus senter.

 

Bring din Serpentin med ut i naturen og mediter med den der, og det menes at den der kan gi deg kontakt med natur-devaer og samtidig gi en fin kontakt til din skytsengel.

Serpentin trekker følelsene opp til overflaten og er god ved regresjoner og visualisering.

Serpentinen kan også skape kontakt med din indre kvinne.

Fysisk kan Serpentin stimulerer hjerte, lunger og hypofyse.

Du kan med stor fordel lage drikkeessens som inntas på tom mave, dersom du lider av kvalme.

 

Serpentin symboliserer fred og ro. Det er en blid sten, som er god til avstressning og meditation.

Den hjelper oss til å ”fordøie” våre følelser. Den setter oss først i forbindelse med eventuelle ubearbejdede, fortrengte følelser, og vil så hjelpe oss til å akseptere og integrere dem.

Stenens energi er meget blid og feminin, hvilket gjør at den arbeider med dine feminine sider.

Dette gjelder også for menn, som mange ganger har stort behov for dette.