Stenen er en kommunikationssten. Her er det ikke tale om en ytre kommunikasjon, men den skaper en sterk forbindelse til vår egen indre stemme.

 

Den setter oss i stand til å lytte til vår egen indre visdom og veiledning, og gjennom den til veiledning fra universet, fra vår ikke fysiske hjelpere og guider, som hjelper oss i våre mange forskjellige gjøremål. Den hjelper til å øke bevisstheten om helheten i universet og får dine drømmer og tanker til å bli virkelighet.

 

Spectrolitten er alment styrkende og tilhører spesielt rotchakraet.