Thulitt fra Ultima Thule, grekernes navn på "den nordligste del av den beboelige verden", trolig Grønland eller Norge.

Kjent fra Leksvik i Nord-Trøndelag og Lom i Oppland, hvor det har vært produsert som smykke- og prydstein. I mindre mengder også beskrevet fra en rekke andre steder i landet.


Mineralet er lansert som "Norges nasjonalstein".

Selve thulitt-mineraliseringen er dannet ved gjennomstrømming av manganholdig Zoisitt og Epidot. I håndstykker kan disse ganske lett skilles.

Zoisitt er lys rød og har en høyere glans en rød epidot som er mørkere og mattere. Det er heller ikke uvanlig å se tynne årer av rød epidot som gjennomsetter større masser av zoisitt. Rød manganrik epidot kalles piemontitt, mens rød manganrik zoisitt kalles Thulitt.

 

Den lærer deg, at det er trygt å merke seg selv og finne ut hva kjærlighet er og gjør for deg.

Vi tør føle og sanse oss selv og dermed andre menneskers nærhet, og vi tør å ta imot berøringer og tetthet.

 

Med Thulitt vil vi føle oss meget nærværende, kun nuet eksisterer, og denne egenskap gjør den velegnet til å arbeide med i parforhold, for å komme tettere inn på hverandre rent følelsesmæssig.