Alunitt (av alun og -itt), alunstein, hvitt, grått eller rødlig mineral som dannes ved innvirkning av vulkan…

 

Denne krystaller er bare fantastisk.

Den er som en energigenerator som går inn og tar fatt i de energiblokkeringer som er i eksempelvis auraen, chakra og meridian-systemet.

Du kan faktisk merke hvordan du først får gåsehud og kuldegysninger på de steder hvor krystallen oppdager noe galt.

Etter hvert kommer varmen som langsomt fordeler seg ut i kroppen din.

 

Steinen arbeider med din arbeidsenergi, din motivasjon og din styrke.

Den transformerer dine tanker og følelser.

Det hjelper deg til å kunne utnytte din kreativitet og den hjelper deg til å bli mer effektiv, fordi du lærer deg å skjelne mellom arbeids- og følelsesenergi.

 

Den avstresser deg fordi du lære å skille ut disse to punktene.

 

Det er meget god dersom du føler deg trøtt og uopplagt og dersom din kropp er blitt overbelastet på noen måte.