Finnes i klare, hvite, lys gule, grønne, blå og rosa varianter.
Apofylitten har en skjønnhet som langt overstråler bergkrystallen i sitt skjær og formasjoner. Den kalles både englesten og fiskeøye.

 

Apophyllit er en spesiell healingkrystall som har innvirkning på muskler og nerver.

Healing effekten på psyken er med lys inn i det ubevissete. Den henter fram blokkeringer i sjelen og gir håp og mot. Den bidrar til å forstå sitt eget selv, spesielt på det underbevisste plan.

Den bidrar til nå få mer forståelse for sitt eget liv og de lærdommer dette har gitt og hjelper til å motstå de utfordringer; som livet i seg selv gir, gjør deg gladere og hjelper til å takle vanskelige situasjoner på en lettere måte.

 

Apofylitten skaper forbindelse mellom det fysiske og det åndelige plan. Den gjør erkjennelse lettere, idet den formidler en åpning av vår bevissthet.

Vi får mulighet til å forstå de valgene vi har truffet.

Apofylitten søker sannheten og lyset, og sannheten kan være en annen enn den du regnet med – og bedre – hvis du selv tør gi slipp og gi plass til den

 

Krystallen går inn i ditt hjertechakra men tilhører kronechakraet.

 

Krystallen gir forståelsen av inkarnasjonsvalgene og hjelper til ved astralreiser.

Dens faste og sikre tak i deg sørger for at du ikke fortaper deg i andre dimensjoner.

Den skaper en forbindelse mellom det fysiske og det spirituelle planet.

 

Ved healing av større sykdommer, i sykdomsforløp hvor en dypere erkjennelse er den eneste veien fram, er den veldig kraftig sammen med Sugulitt og Kunzitt.

I terminale faser kan den lette overgangen fra denne verdenen til den andre dimensjonen. Den kan hjelpe pasienten til å møte døden uten frykt.

 

Den grønne Apophylitten er den med de sterkeste vibrasjonene.

 

En gang i måneden, dersom du bærer krystallen, bør den renses under rennende lunkent vann. Skal du ha en sterkere rensing så la den ligge sammen med en grønn Turmalin noen timer, i et glass vann. Det styrker også Apophylittens kraft.

 

Apofylitten søker sannheten og lyset.

Den bør stå alene uten andre stener.

 

Bruk den gjerne til meditasjon og healing.