En stein for indre visdom, intuisjon og klarsyn.

 

Løsner opp forbindelsen med fortiden, forandrer vår oppfatning av fortiden.

 

Den styrker modenhet, overnaturlig følsomhet, intuisjon, energistrøm, er bra til meditasjon, en god drømmestein, er beroligende, reduserer melankoli.

 

Kraftig healing stein, drar til seg spirituell veiledning og åpner det psykiske øyet.

 

Bra for drømmer og utvikling av psykiske evner.

 

Har forbindelse. med vår indre visdom, kontakt med din høyere bevissthet, vår beslutningsevne og klarhet.

Hjelper oss med å få kontakt med fortrengt stoff fra fortiden.

Skjoldbruskkjertel, skjellett, milt, knokkelstruktur og hud aktiveres.

 

Står for selve skrittet herfra og videre fremover. Symbol på indre visdom, intuisjon, sensitivitet, og clairvoyance.


Bringer fornyelse og motivasjon.

Gjør det lettere for deg å treffe beslutninger

.

Løser og forandrer oppfatning av vår fortid.Styrker modenhet,overnaturlig følsomhet, intuisjon og energistrøm.


Reduserer melankoli.Bra til meditasjon.


Beroligende.God drømmestein.


Chakra: 4, 5 og 6.

 

 

 

 

 

.