Biotitt er et glimmermineral. På folkemunne kalles ofte glimmermineralene for "kråkesølv". Et annet glimmermineral er muskovitt . Muskovitt er blank og sølvfarget, mens biotitt er svart eller brun

 

Det er noe jordnært, rolig og dypt med dette mineralet. Det støtter din tro og gir deg en følelse av trygghet ved at alt, på en måte, er en høyere intelligens.