Jo mer jeg synes jeg fortjener, desto større rikdom kommer jeg til å få.


Heliotrop er en jaspis, grønn med røde pletter.

Den har blodstillende egenskaber og brukes derfor til alle former for blødninger, for eksempel voldsomme menstruationer.

Den er bra mot depresjoner, blærekatarr og hemoroider.

Den motvirker blodsykdommer og feber.


Det er en sten som arbeider langsomt – men intenst.

 

Heliotrop har i århundrede vært regnet for en hellig sten og fikk ifølge legenden sine røde flekker, da en romersk soldat stakk sit spyd i den korsfestede Jesus. Bloddråpene fra spydet ramte en grønn jaspis som lå under korset.

Blodet gennemtrengte stenen og ga den evnen til å stanse blødninger.

 

Heliotrop symboliserer din åndelige streben, den symboliserer den kjærlighet du er villig til å ofre for din neste.

Den vil hjelpe deg med din søken etter noe større og din streben etter å få kontakt med lyset.

 

Heliotrop kan stimulere vår kundalinikraft, den oppadstigende energi, som vi lar gå opp langs ryggsøylen. Derfor skal den også kunne integrere våre chakra.

 

Stenen kan brukes i ritualer vedr. rikdom, styrke, mot, energi framgang og økonomi.

Den helper deg til å fokusere ditt hjertets krefter og gir deg mot til å søke etter ydmykhet og stillhet.

 

Heliotropen genererer energi, varme, fysisk styrke og sies å ha en forlengede virkning på det jordiske liv.

Den påvirker både rot- og hjertechakraet.

 

Sammen med herkimer-diamanten har den en initierende effekt.

 

 

 

 

.