Bustamitten er en rosa stein med gyldenbrune tegninger. Den hører til Rhodonitfamilien og er et mangan mineral.

Det er en stein som arbeider med å forløse våre blokkeringer, psykisk så vel som fysisk.

Den virker på en og samme gang oppløftende og dyptgående og arbeider på flere nivå samtidig. Den så å si skaper deg et åndehull, den vil løfte energien så du kan få styr på tingene.

Hvis du arbeider med Bustamit, kan du føle det som om du får løftet ti tonn fra dine skuldre, og du blir bedre i stand til å se, håndtere og bearbeide de lag som ligger nedenunder, mens presset er lettet.

Den vil flytte tåken og gi en sammenheng og en forståelse for våre fysiske og mentale blokkeringer, og ikke minst plass til å bearbeide de fastkjørte, fastlåste og spendte, urokkelige spenninger. Hvis du derfor er kjørt fast, ikke kan finne veien ut, vil Bustamitten hjelpe deg til å løfte sløret, så du igjen kan se sammenhengen.

Bustamit er kraftig, den er dyptgående - men den gir deg samtidig et løft, så du får en lettere holdning, og en litt lettere energi at arbeide med. Fordi den jo også løfter sløret for deg, vil du kunne se og forstå hensikten med din prosess. Den vil gi din kropp energi og din sjel fred.

Hvis du gjemmer deg bak et skal, kan Bustamitten hjelpe deg med å blive sterk nok til at tørre å tre frem i lyset. Den giver selvverd, og lar deg merke og forstå, at ved enhver krise, er det en oppgave, som skal løses - også selv om det kan se urettferdig ut. Det gjemmer seg alltid en dypere mening med allting.