Skaper kontakt med eter-energisentrene, med sjelestjernen og med auraen, kombinerer hjerte og tanke, er rensende.

 

Danburits kraft stråler skarpt, rent hvitt lys og tilfører deg selv dette lyset.

Fyller opp kroppen, tankene og dine spirituelle relasjoner med kjærlig lys.

 

Den hjelper til å holde forhold sammen og gir rom for den personlige identiteten i vanskelige situasjoner.

 

Den hjelper til å bringe fram sannhet og ærlighet, mens den styrker bevisstheten, nervesystemet, livskraften og tilstedeværelsen.

 

Danburit fyller det 6. og 7.  chakra med glede og lys.

 

Denne krystallen kan også programmeres for spesiell bruk, enten via meditasjon eller i healing.

Det er en meget god sten for rensing eller å bringe tilbake informasjon fra en drømmetilstand eller meditasjon.

 

Den er blitt brukt ved leverproblemer og galleblæren.

Den hjelper til ved å rense ut giftstoffer fra den psykiske og fysiske kroppen.

Bær denne stenen med deg som en påminnelse om å vise glede og lys i livet ditt.

 

 

 

 

 

.