Øker vår tapperhet, dyktighet og vilje til å gjøre ting og finne kjernen i alle saker.

Styrker livsenergi.

Noen av Agatene kalles kalcedoner. Disse har samme struktur som bergkrystaller men med en mere fintrådet og fibrøs opbygning – herunder Blondeagat, Dendritagat og Mosagat.

 

Står for forvandling, styrker din indre glød, din energi og din innnebyggde kampånd. Gir karisma og gjennomslagskraft.

 

Stenens budskap er forvandling, kampånd, gjennemslagskraft – med andre ord: slipp dine byrder.

 

Er du kjørt fast og føler du at du ikke kan mere, at alle dine krefter er brukt opp, så ser du hjelpen like foran deg.

Du vil oppleve at du får hentet fornyet kraft som gør deg sterkere og mere levende enn du noensinne har opplevd det før.

Stenen er god når du føler deg motløs, trett, utkjørt, deprimert, fortapt og fastlåst, kort sagt når alt ser håpløst ut.

Ildagaten for forvandling, styrker din innebygde kampånd. Gir karisma og gjennomslagskraft.

 

Generelt åpnende og erkjennende. Viser oss, at vi alle gjør så godt vi kan i enhver situasjon.

 

Mot alle lidelser, betinget av manglende selvrespekt

Chakra: Hara spesielt men for Chakra  1 og 2.

 

 

.