Brekkjejaspis

 

 

 

 

 

 

 

Navnet Jaspis stammer fra gresk og betyr "flekket snø". Den finnes på hele jorden, men spesielt i Santa Clara i California.

Det finnes mange forskjellige jaspisarter og forskjellige steder i verden har helt forskjellige navn på dem.

 

Jaspisens egenskaper er generelt defensive og returnerer negative energier, oppofrelse og uselviskhet


Jaspis er healing, beskyttelse, helse og skjønnhet

 

Jaspis stenen befrir oss for skyldsfølelse, samtidig med at vi blir mer ansvarsbevisste vedrørende våre gjøremål.

Stenens mønster er som pene brune eller grønne øyne, som gjør oss parate til bedre å kunne gennomskue ting.


Japis er en uselviskhets og oppofrelses-sten. Jaspis er blitt forvekslet med blodstenen, det er forståelig, fordi den har ry for å være blodstillende og blodrensende.


Legger man en Jaspis over et smertende sted, skulle stenen trekke sykdommen ut av kroppen, om nødvendig ved å ofre seg selv og sprenges.

Jaspis er med rette symbolet på ekte kjærlighet, nettopp ved å gøre oss klar ved å ofre seg totalt.

 

Jaspis regnes også for en beskyttelses sten for den gravide kvinne.

Den forbereder henne på å gå gjennem fødselen og siden ofre sin egen egoisme, til fordel for barnets behov.

Samtidig renser Jaspis blodet, som bringer næring til barnet.

 

Den er også en god healing sten.

 

Brekkiejaspis

Brekkiejaspis tilhører Jaspis familien og det er en stein med mange fine inneslutninger av forskjellige klippefragmenter

Dette gjør at den vil hjelpe deg til å samle tråder og forene tanker og følelser. La dens mønster inspirere deg og forføre deg - den taler til deg om rå styrke og om å finne styrken i deg selv.

Brekkiejaspis kan vepne deg med ærlighet og avslører de vibrasjoner som ikke stemmer overens med sannheden, så hvis du i ditt parforhold opplever at ord og handling ikke stemmer overens, og dette skaper forvirring i deg, kan du med fordel meditere på Brekkiejaspis.
Den er jordbindende.Gir stabilitet og sikkerhet.Styrker organisering av tanke og handling. Beskyttende.
Chakra: 1 og 2.


Dalmantinerjaspis
Hjelper til å bearbeide fortiden.Gir kontakt med egen kraft og hjelper oss å bruke denne positivt. Beskytter eget energifelt.
Øker glede og samarbeidsvilje. Energirik.
Chakra : 1, 2, 3 og 4.


Elefantjaspis
Skaper kontakt til indre urkraft og gammel viten.Gir følelse av usårlighet og uovervinnelighet. Øker egen styrke.
Chakra : 1 og 2.


Grønn jaspis
Styrker arbeidskraften og organiseringen. Gir modenhet, stabilitet og sikkerhet. Gir beskyttelse og er jordbindende.
Chakra: 4.


Gul jaspis
Demper stress, angst og uro. Beskytter dine egne energier mot andres innflytelse.

Gul Jaspis er god ved forstyrrelser i hormonsystemet. I motsetning til Cobrajaspis som hovedsakelig velges av menn, velges denne oftest av kvinner.

Den kan gi deg en fin beskyttelse til ditt solar plexus senter og er god å ha med, på steder hvor det er stress og mange mennesker, for den vil beskytte deg mot andres projeksjoner.

Du kan oppnå følelsen av å bli mer ”tykkhudet", det vil si, at du bedre kan "lukke deg"

 

Gul Jaspis er en stein som hjelper kvinner og den er da også virkningsfull i overgangsalderen, under graviditet og i forbindelse med seksualitet. Dersom du har problemer med din seksuelle lyst, kan du, hvis grunnen ikke ligger i ditt parforhold, søke støtte med Gul Jaspis. Og sammen med solstein vil den kunne få ditt lystsenter i balanse.

Hvis du står i en personlig krise, hvor alt liksom henger uten på, og du energimessig er drenert for fornuft og evnen til å resonere, kan du med fordel bruke den som sovesten.

Da vil den arbeide med din underbevissthet, mens du sover - og noen ganger er det en bedre metode å anvende sine stein på.

Den kan hjelpe deg dersom du er bilsyk og ved sjøsyke, fordi den regulerer din balanse og virker godt mot kvalme.

Den er fin til å avbalansere ditt hormonsystem, hvis det kjører litt hurtig.
Den hjelper til å oppheve mentale blokkeringer.
Chakra: 5.

 

Landskapsjaspis

Landskapsjaspis er en beige og sandfarget stein med tegninger i røde, brune grønne og gule farger.

Hvis du skal ha avklart noen forhold, i din aktuelle livssituasjon, bruke "bilder" fra din fortid for å forstå din nåtid, kan du meditere med Landskabsjaspisen. Gjennom denne meditasjon kan du med Landskapsjaspis lære å merke og følge jordens puls, og de flotte bilder som finnes i steinen er fortellinger fra jordens indre.

Den kan vekke vår følelse omkring jorden, følelsen av å være en del av jorden og jordens miljø. Landskapsjaspis rommer informasjoner om de gamle kulturer, som vi kan kombinere med nåtidens teknologi.

Finn din helt egen Landskapsjaspis, sitt med den i hånden, og gjør den til "din egen", merk din plass her på jorden og i universet og oppfyll så din oppgave. Landskapsjaspis vil hjelpe deg, til å komme opp av stolen og i gang med å ta ditt ansvar for verdenssituasjonen, fordi du vil merke samhørighet med vår klode, og universet den hører til.

Med fordel kan du supplere den med Turitellaagat. Det kan være deg til stor hjelp til å spinne de tråder og mønstre sammen, som tidligere har hindret deg i, å komme videre. Dersom du søker det neste skritt i din videre utvikling, kan Landskapsjaspis også være deg til gavn.

Du kan bruke den til alt som vedrører dit åndedrett, din kontakt til deg selv og verden - og støtte din evne til å ta i mot livet.


Papegøyejaspis
Gir lyst til å dele livets gleder med andre.
Øker lekelyst,det indre barnet og mot til å være å være spontan.
Chakra: 4 og 5.

Rød jaspis
Er jordbindende, gir stabilitet og sikkerhet, og er en stor hjelp ved fysiske smerter. Utstrålingen øker legemets energistrøm. Den styrker arbeidskraften.

Rød Jaspis er en av de mest fysisk healende stener, den gir ro, trygghet og stabilitet og fremmer mot og robusthet.

Står for trygghet, varme og velbefinnende. Brukes mot urinveislidelser, kvalme, mage-tarm lidelser,, blodforgiftninger, infeksjoner og underlivssmerter, menstruasjons smerter og for kraftige blødninger. Den hjelper mot seksuelle ubalanser, og gir oss trygghet i den seksualitet vi har valgt, og mot til å leve med den.
Chakra: 1 og 2

 

Liesegangs-jaspis

Liesegangjaspis er en pen hvit, sandfarget, rødstripet jaspis i et nærmest zebrastripet mønster.

Det er en rhyolit, og de pene bånd i steinen er sandstein.

Denne jaspisart er en "følelsessten", fordi den arbeider med ditt følelsesliv.

Den hjelper oss med at komme igjennom livets humper, som en kjærlig støtte. Den oppmuntrer deg når du holder på å gi opp, og den tillater deg at være oppmerksom på følelser uten å være et offer for dem.

 

Den er en ren støtte, hvis du har personlige oppgaver å løse, som du er nødt til at gå igjennom. Den bløtgjør dine følelser og stimulerer deg til at legge vekt på positive karaktertrekk, tanker og følelser. Den hjelper deg til å vende blikket fremover og ikke begrave deg i fortidens hendelser.

Den vil hjelpe deg til å gi slipp, til å komme videre uten å tillegge angst for skuffelser for stor oppmerksomhet.

Styrker kretsløpet, motvirker tretthet, utmattelse og arbeider på energisirkulasjonen.

 

Regnbuejaspis

Regnbusjaspis er en ugjennomsiktig, kraftig farget jaspis. Den inneholder innslutninger av flere forskjellige mineraler, især jern, noe som gir den sitt mangefargede utseende.

Den er lettere i sin energi, enn den røde Jaspis.

Den er styrkende på kroppen og sinnet og healer på alle våre chakraer. Regnbuejaspis er en meget fysisk stein og har en oppbyggende virkning, som du kan bruke dersom du har vært syk eller føler deg svekket.

Den kan hjelpe deg med å komme på fote igjen. Dersom du følelsesmessig har "gått i stå" og føler deg låst fast i gamle mønstre, kan Regnbuejaspissen være din løsning. Den løsner opp knuter, får følelsene i bevegelse og skaper mulighet for å gi slipp!

Regnbuejaspis kan være din redning, hvis du er i gang med å nedbryte deg selv, eller hvis ødeleggende krefter holder på å ta over i ditt liv.

Fysisk hjelper Regnbusjaspis på fordøyelsesproblemer, menstruasjons problemer og infeksjoner.

 

Picasso-jaspis

Picassojaspis - som også kalles Picassocalsit, noe som er mer korrekt fordi den tilhører Calsitfamilien - er sort/grå med tegninger, som ligner edderkoppspinn.

Denne steinen er sterk, og den kan virkelig få satt fart på deg til å ivareta ting som ligger og venter.

Den vil også hjelpe deg til at ta ansvar for ditt liv, og din situasjon på denne jorden. Hvis du arbeider på at overvinne usikkerhet, kan du bruke Picassojaspis. Den vil hjelpe deg til selverkjennelse, og gi deg en følelse av at du er kjernen, herren i dit eget liv.

Den vil gjøre det klart for deg, at du ikke behøver at skjule deg bak en maske, du skal være som du er.

Picassojaspisen lærer deg selverkjennelse og gir styrke til å skjære igjennom. Hvis du mediterer på Picassojaspis sammen med Selenit, vil den øyeblikkelig gi forandring i ditt liv.

Picassojaspis arbeider også godt sammen med Rosenkvarts., Dette fordi Rosenkvarts er blid i sin energi, mens Picassojaspis er ganske hard - så sammen danner de hver sin pol, som vil gi deg det nødvendige mot.

Den vil vise deg at tiden er inne til å endre og forandre, og sammen med Turmalin, kan du oppnå å gå igjennom en transformasjon uten like.

 

Når du søker, med Picassojaspissen, vil du få svar på alle tings opprinnelse, og så blir du nødt til å følge stien tilbake.

Prosessen kan være hard, men hvis du aksepterer smerten og slipper angsten for å skulle slippe det gamle, kan du nå til en stor oppdagelse av deg selv og det spirituelle, og det er en riktig god ting, å evne å skue igjennom de smertelige opplevelser, og bare å være deg selv.

Hvis din kropp føles fylt med spenninger, som kommer av irritasjon, kan du med fordel bruke Picassojaspis til å gå igjennom skallet, og snekvartsen for å lære at du er god nok.

 

Stripet jaspis

Stripet Jaspis varierer i forskjellige farger; hvite, røde, grønne, gullfargete og brunlige striper - derav navnet.

Den kan gi deg en følelse av trygghet og beskyttelse fra negative forventninger. Dersom du skal begynne med noe nytt og ukjent, gjelder spesielt unge mennesker, som skal bevege seg ut i livet på egen hånd, har god bruk av denne Jaspisart.

Denne stien kan gi deg så mye glede og den kan gi deg en sterk følelse av frihet - lysten til å frigjøre deg, evt. fra foreldre eller fra fastlagte rammer i det hele tatt.

Hvis du skal til å sprenge skallet som ligger som et beskyttende lag mellom deg og verden utenfor, kan Stripet Jaspis hjelpe deg på din vei, og helt ideelt kan det være, hvis du arbeider med Ametrin og Thulitt som begge er stein som er god ved nye begynnelser.

 

Valmuejaspis

Valmuejaspis ligger som bittesmå ovale mønstre i røde, grønne, gule og oransje farger.

Kombinasjonen av disse farger gir en lett og uttrykksfull Jaspis.

Valmuejaspisens energi er meget lett og glad, og eventuelle utrensnings symptomer overdøves nesten.

Det er spesielt barn som "faller" for denne glade jaspisart, men det gjelder også voksne mennesker som har barnet i seg. Sagt på en annen måte, vil denne jaspis finne ditt indre lekende barn og gi deg et barns umiddelbare glede.

Den gule farge relaterer til solar Plexus, den oransje farge til haracentret, den grønne til hjertet, og den røde til rotchakraet.

Det føles nesten som om energien bruser opp gjennom rotchakraet for å ende i hjertechakraet, og boble over der. Du kan oppnå glede og spontanitet med denne jaspis, hvis du f.eks. mediterer på den.

Bruk f.eks. samtidig Karneol, snekvarts, og Krysocolla.

Er du i en situasjon hvor du har vanskelig for å føle din kropp, å være til stede i kroppen kan du sove med Valmuejaspis.

Som så mange andre krystaller og edelsteiner, vil dens energi arbeide med din underbevissthet og du kan få følelsen av at livet virkelig er verd å leve, at inntakelsen av selve livet bliver lettere, så vel fysisk, psykisk som spirituelt.

Din spiritualitet kan på denne måten åpnes og du vil ha muligheten for å føle deg som et helt menneske og et lekfullt barn på en og samme gang.