Kalsitt er hovedingrediensen i kalkstein. Det er også et mineral som bygges opp av stalagmitter i huler. Kalsitt er også et vanlig mineral som kan finnes inne i annen stein som årer.

Kalsitt kan også finnes i stein som har eruptert, men da kun i dypet fordi den ikke vil flyte ovenpå smeltet sten.

 

Kalsitt har god effekt på det 3., 4. og 6. energisenter som er solar plexus, hjerte og pineal / tredje øye chakraet.

 

Reduserer illusjoner, bra til meditasjon, styrker lysmengden, forbindelse med åndelige veiledere, øker styrke, evne til tilpasning, forbindelse med sjelestjernen, følelsesmessig balanse, munterhet, letthet, reduserer angst og stress.

 

Kalsitten varierer i størrelse og utforming.

 

Kalsitt er i stand til å bringe ro og balanse, mellom våre følelser vår fornuft og intellekt, en av de ting travle nåtidsmennesker, kan ha vanskeligheter med å håndtere.

Kalsitt beskytter og hjelper og nedsetter vår sårbarhet, slit at vi blir rolige og veloverveide.

 

 

Dersom du vil styrke spirituell følsomhet og meditere med steiner eller krystaller, så foreta denne øvelsen med kalsittkrystaller.


Plasser deg selv liggende, pust dypt inn noen ganger og løs all spenning i kroppen når du puster ut.
Velg fire kalsittsteiner og legg en på hvert øyelokk, en på det tredje øyet (panne) og plasser en over hodet ved kronesenteret.
Tren nå din følsomhet ved å føle energien som kommer fra steinene og de påvirkningene som de har på deg.

Be i tanken om at du får reise på deres stråler og husk alle bilder og tanker som kommer opp mens du mediterer.

 

Når du ønsker å vokse emosjonelt og spirituelt kan du finne deg selv i situasjoner som er lik kyllingen og sommerfuglen.

Ingen av de kan komme inn til en større verden uten at de trenger gjennom sitt skall eller sin kokong, som egentlig kun var der for å beskytte dem.

 

Vår utfordring er derfor at våre beskyttende skall og kokong er ikke eksterne men interne og ofte usynlige for oss.

Det å oppdage vaner og tro som begrenser oss gir oss også potensialet til å gi dem fri.

 

Vår mulighet til å vokse er videre avhengig av hvor vi starter å utforske de muligheter som vår tro om den psykiske realitet egentlig er; en barierre. Når vi blir åpen for den muligheten, som den spirituelle verden har, blir også vår verden større.

 

Gaven vi får av en utvidet bevissthet og dypere kapasitet, gjør at vi kan oppdage forskjellige lag av en reell verden som egentlig er tilgjengelig akkurat nå. Til tross for at vi ikke har absolutte meninger.

 

Jeg har ikke absolutte meninger om meningen med det nåværende spirituelle klima, men jeg vet at hver dag møter jeg mennesker som vil forstå seg selv og som vil ha kontroll over livet sitt.

De søker etter en følelse av kontakt, ikke bare med andre mennesker men med krystallene, dyrenes og plantenes verden og med det spirituelle planet.

 

I føler at vi alle søker veier til å fjerne de blokkeringer som holder oss ifra å gjøre måten å leve på - til en bedre måte.

Kalsitt-familien kan være meget hjelpsom i denne søken.


Kalsitt-familien

En nøkkelform er kalsittens mest forekommende form; det tredimensjonale paralellogrammet som kalles for rhomboid

En Rhomboid har seks paralelle plan (visualiser disse som topp, bunn, side, side, ende, ende) som alle er i kontakt med hverandre.

I spirituelle termer representerer en rhomboid kalsitt den indre kontakt og den ytre kontakt av realitetens paralelle plan.

 

Ved å betrakte en kalsitt, kan vi se at den spirituelle verden er ikke "der oppe" og separert fra vår fysiske eksistens, at fortid og framtid ikke er fjernet fra nåtiden.

Vi kan også oppdage at på de fysiske plan er det alltid alternative måter å være på og gjøre ting.

Kunnskapen om å koble sammen den spirituelle realiteten med den fysiske realiteten, hjelper oss til å ha en utvidet forståelse av de utfordinger vi møter, spesielt de utfordringer som vi mer eller mindre har gitt opp.

Mønsteret av tanker og handling som er så sømløse at vi ikke vet hvor den ene begynner og den andre slutter.

Dette kan for eksempel være en type menneske som kommer tilbake inn i livet ditt, uansett hvor fort du klarer å bli kvitt de som kom før han.

Det kan være v aner som du ikke klarer å bli kvitt, uansett hvilken metode du prøver.

Det kan være livsmønstre du ikke klarer å endre (f.eks. å være dømmende, bitter, sint etc) uansett hvor mye du misliker deg selv for å ha dem.

Situasjoner i fortiden som du ikke kan frigi deg fra.

Redsel for fremtiden som du ikke kan legge fra deg.

Den gjennomgående tråden som binder dette og andre utfordringer sammen er et problem som du ikke ser noen løsning på.

Som om du puster inn den samme brukte og fonyede luften og og undrer deg over at du ikke føler deg forfrisket og energisk.


I min fortid har jeg ofte funnet at jeg trekker inn i mitt liv mennesker som var ekstremt trengende og storforlangende.

Jeg fant ut at det beste å gjøre var å få dem ut av livet mitt. Jo mer jeg forsøkte å gjøre dette, jo fortere kom det tilsyne flere trengende mennesker i livet mitt.


Jeg begynte å arbeide med klar kalsitt,

Jeg stirret inn i den i 10-12 minutter hver dag, og så for meg topplinjene som åndesiden og bunnsiden som årsak og følte at min egen spirituelle og fysiske del ble mer og mer bundet til hverandre.

Jeg fordypet denne følelsen ved å sakte snu kalsitten mens jeg fortsatte å stirre på den. Når du gjør dette kan du noen ganger se regnbuer, enten inne i kroppen på krystallen eller hvor krystallens plan møtes. Dette gjorde meg oppmerksom på at når realitetens dimensjoner blir integrert med hverandre blir også livet mindre sort/hvitt og mer farget av min egen intuisjon.
 

Mens jeg var inne i denne meditasjonen prøvde jeg ikke å framtvinge noen svar, men var mottagelige for hva som helst som måtte komme.

Jeg fant ut at min dypeste innsikt kom etter omkring en uke etter at jeg begynte denne meditasjonen - og ikke mens jeg mediterte.

Først forsto jeg at det var min motstand som ga energi til hva jeg ikke ønsket; å få inn flere trengende mennesker inn i livet mitt.

Min neste innsikt forklarte at jeg ikke ønsket dem inn i livet mitt.

Jeg hadde i flere år stått imot mine egne ønsker om å be andre om hjelp, ikke fordi jeg egentlig trengte det, men det å være istand til å trenge og stole på noen som ville hjelpe meg.

Når jeg først hadde oppdaget dette fant jeg det mye lettere å ha medlidenhet og omsorg for andre.

Nøkkelen til en slik dyp undersøkelse av en selv er å bli åpen for hva som måtte komme til deg, til tross for at du i første omgang ikke kan forstå hensikten eller årsaken.

 


Kalsitt regnbuen

 

Gylden Grønn Blå Klar RosaKlar kalsitt

Jeg har fokusert på klar kalistt intill nå (like klar som klar kvarts) noe som er effektivt i veldig mange situasjoner. Andre farger av kalsitt er mer spesialisert.


Grønn kalsitt

Dette er min egen favoritt og jeg har flere biter av den. Dens energi er myk og healende og dens kvaliteter kan være spesielt hjelpsom for å fjerne frykt som er basert på tro.

Den hjelper også med å fjerne mentale blokkeringe, et essensiellt skritt til å åpne deg selv for nye tanker, tro og realiteter.

Mentale blokkeringen hjelper til å holde på fysiske blokkeringen, stivhet og spenninger, så uten å påstå at du kan heale psykiske problemer har det vært tilbakemeldinger fra mennesker som påstår at grønn kalsitt har hjulpet dem..

En tredje bruk av grønn kalsitt er i situasjoner hvor det er et overskudd av rød energi. Dette kan uttrykkes som sinne eller det å være overengasjert i noe.

Tilslutt; det er en sten som er meget brukbar når man gjennomgår større transisjoner; overganger i livet.

Grønn kalsitt kan du bruke for å fjerne og løsne gamle mentale mønster. Den virker best når den er plassert over det tredje øye, også kjent som det 6. chakra.

Når du vil fjerne angst som ofte er assosiert med svak tro, plasser den over hjertesenteret.

For å nøytraisere rød energi kan den plasseres der hvor du føler at sinnet sitter eller du er overstimulert på noen måte. Ofte sitter dett i solar plexus eller i hjerteregionen.

Dersom du føler at denne røde følelsen sitter i hele kroppen din, plasser den grønne kalsitten på ditt 2. chakra som også tradisjonel er bundet til fargen rød.

For å lette overganger i livet, plasser grønn kalsitt der på kroppen hvor du føler at spenningen sitter.

Ofte er dette i solar plexus men spenninger kan forekomme også i andre deler av kroppen, f. eks. nakken og skuldrene.

 

Rosa Kalsitt

Rosa Kalsitt hjelper til med å fjerne gamle og vonde emosjonelle mønster slik at hjertet kan åpnes til å motta og gi uforbeholden kjærlighet.
Den kombinerer energiene til rosenkvarts og tumalin og fremmer både vår kjærlighet til oss selv og evnen til å utrykke kjærlighet for andre.

Rosa Kalsitt kan brukes på alle chakra med hensikt å fjerne gammel smerte. De som, som barn, har blitt seksuelt misbrukt kan finne hjelp i å plassere den rosa kalsitten på det andre chakraet.

De som har vanskeligheter med å uttrykke seg selv på en kjærlighetsfull måte kan plassere den rosa kalsitten på halschakraet.

 


Honning Kalsitt eller Gylden Kalsitt

Denne kalsitten deler med grønn kalsitt evnen til å lette overganger i livet. Dens spesielle rolle er å integrere nye energier og tro inn i ens psykiske realitet; som det daglige liv, relasjoner til andre og i forretninger eller jobb.

Denne kalsitten har relasjoner og tilknytning til navlelchakraet og solar plexus arealet og hjelper til med å forsikre deg om, at den økte personlige kraften din, som du føler som en blokkering, blir frigjort til bruk på en positiv måte.

 


Blå Kalsitt = Avslappet kommunikasjon.

Som alle de andre kalsittene vil Blå Kalsitt hjelpe til å frigjøre og fjerne de følelser og blokkeringer som hindrer oss i å se vårt liv, og dets utfordringer i et utvidet perspektiv.

Dens spesielle fokus rettes mot halschakraet og relaterer seg til kreativitet og kommunikasjon.

Med kreativitet tenker jeg på at det skjer noe nytt, og blå kalsitt hjelper til å åpne deg mot din orginalitet uansett om du er en skribent, maler eller kreerer kunsten som er kjent som livet.

Denne krystallen kan guide deg fra "dype brønner" og "veiblokkeringer" til nye stier i livet ditt.

Vedrørende kommunikasjon kan den hjelpe til med å lette kommunikasjonen mellom motsetninger. Den helper til å løsne bastante meninger og å lytte til andres meninger uten motstand.

Dens kjølende farge hjelper også til med å uttrykke tro og meninger; avslappet og uten sinne.

Generelt er dette en beroligende krystall som roer ned overarbeidede nerver. Noe finner den også fin å bruke dersom man har søvnproblemer.

 

Klar Kalsitt

Denne stenen (som beskrevet ovenfor) kan plasseres hvor som helst på kroppen. Den er vanligvis assosiert med kronechakaraet.

 

 

Litt om form og farge

En klar kalsitt blir ofte funnet i den rhomboide formen, som beskrevet ovenfor. Grønn kalsitt kommer i forskjellige former. Gylden kalsitt kommer som regel i klumper.

Rosa kalsitt er skjelden i rhomboid form og er vanligvis funnet i klumper som igjen blir trommel-slipt.

Dette bringer meg til et annet viktig aspekt av kalsitten. Denne krystall er formet i vann og er meget myk. Jeg anbefaler ikke å miste denne i gulvet. Den kan likevel med sikkerhet renses i salt vann.

Jeg foretrekker likevel å rense den med salvie og sedertre.


Kalsitten er en sten som er født av vann og er derfor en følsom sten. I spirituelt henseende lærer kalsitten oss viktigheten av å tillate nye energier å gjennomstrømme oss.

Den lærer oss å tørre å stole på at det er helt i orden å knuse skallet av gamle meninger og tro, og å åpne oss selv for de muligheter vi har i oss selv, og som vi alltid har hatt.