Kvartskrystallen er den mest brukte og absolutt den mest anvendelige av alle steiner i alle former for healing og magi, og det finnes etter hvert en mengde bøker på markedet om kvartskrystallen.

Derfor vil jeg bare si litt kort om den her. (Allerhelst ville jeg vel skrive en lovprisingshymne til krystallen, og la det bli med det!)

Krystallen kommer i mange slags varianter; - enkel- eller dobbelterminert, som enkeltstående eller i klaser, helt klare eller med forskjellig grad av "hvithet", med eller uten flater som bryter lyset inni krystallen osv. osv.

 

Krystaller kan brukes til det meste.

I forhold til chakraene og chakra-healing, kan den brukes på alle chakraene, entene alene eller til å forsterke virkningen av andre steiner.

Den kan brukes til å rense et chakra og til å aktivisere et "dødt" chakra .

Hvis du ikke vet hvilken stein du skal bruke, kan du alltid bruke en krystall.

Den kan også brukes som et fokuspunkt eller som hjelp til fokusering under alt magisk arbeid. Det fine og spennende med krystaller er at de kan programmeres til et bestemt formål (husk å rense dem først), og slik kan de også bli helt spesielle gaver

 

Kvartskrystaller representerer. summen av evolusjonen på det materielle plan. Dens 6 sider symb. de 6 chakraer.

Ofte er krystallene melkeaktige,"grumsete" i bunnen, og dette symb. vekstmønsteret hos alt liv, som vokser fra den uklare bevissthet til klar, ren kosmisk bevisthet.-Symb. i krystallens motsatte ende.

 

BRUK AV KRYSTALLER.

Energifeltet hos kvartskrystaller kalles piezo-elektrisitet,-dvs. de kan lagre, -huske, -en elektrisk ladning. Krystaller kan også godt lages ad kunstig vei i laboratorier. De utnyttes til komponenter i dagens elektronikkindustri. Krystaller lagrer og leder energi.

De kan også omdanne energi fra en form(dimensjon) til en annen.

KVARTSKRYSTALLER ABSORBERER BÅDE MAGNETISME FRA JORDENS KJERNE OG STRÅLING FRA SOLEN, og tilbakesender denne energi.

Krystaller gir gjenlyd i den menneskelige aura.(som er utstrålingen fra de åndelige legemer, særlig det eteriske legeme ).

Resonansen oppstår raskt når en krystall holdes i hånden. Energien fra krystaller gjennomtrenger all materie, inkl. legemets celler.

Krystallenes evne til å avstemmes til den menneskelige aura, gjør den til et velegnet healing-verktøy. Også fargevisualiseringer overføres via krystallen. Når du begynner å arbeide med krystaller vil du oppleve at de inneholder potensiale for store krefter. Den hjelper deg til kontakt med ditt HØYERE SELV.


KRYSTALL-ENERGI.

Krystallkraft forsterker universelle krefter som kan brukes til å forvandle, akkumulere og sende psykiske og materielle energier. Les mer om krystallkraft i boken CRYSTAL POWER av Michael G. Smith.

Den inneholder anvisning på hvordan man kan bygge krystallapparater til healing, energi-avsendelse og kommunikasjon med andre verdener, til reiser gjennom tid og rom (astral-planet) og mer.


KRAFT -STAV.
Benyttes til healing hvor energi fra staven kan brukes til å fjerne blokkeringer i det bio-magnetiske felt.

(astral-l.)Selv dyr kan heales med denne.

Den er enkel i konstruksjon og bruk, ja energien her er gratis!

Den består av et kobberrør, med et kobberlokk i ene enden. og en kvartskrystall i andre enden, ca.18-25 mm i diam.

Staven er fra 40-80 mm lang. Den må isoleres på yttersiden med f.eks. lær eller plast.

Den kan også lages med krystaller i begge endene. Kobber-røret virker som en energi-akkumulator.

Krystallen oppsamler en energistråle. Den aktiviseres med tankekraft.

 

Send en blå-hvit stråle inn i krystallen, og rett den mot det blokkerte organ/sted.

Denne påvirker energi og stoff på et sub-atomart plan, og påstås her å kunne omdanne gifter og kjemikalier.

De naturlige omdannelses- eller nedbrytningsprosesser speedes opp av denne krystallkraften.