Iolit er i familie med ”korund-steinene”, og den består av magnesium-aluminiumsilikat. Iolit kalles også vannsafir, og den opptrer som sekskantede krystaller, som ofte er begrenset av mange skråflader.

Fargen er blålig og fiolett, og steinen er gjennomskinnelig.

 

Denne stein er kjent tilbake fra meget gamle tider, og i andre Mosebok fortelles det, hvordan de eldste skuet Israels gud, hvor de så under føttene likesom et gulv av safirfliser og med en glans som selve himmelen.

 

De fleste stein av edelstens kvalitet finnes som vannslipte rullestener i edelstensgrus på Sri Lanka og i Burma

Safirer finnes i forskjellige farger, og de kan være både hvite, lyseblå og blågrønne og gule. Den mest kjente er den blåfiolette.

 

Iolitten er en stein, som styrker oss og løfter oss mod lyset. Derfor bruker buddhistene den, fordi de mener, at den fremkaller trangen til bønn og dermed øker den vår åndelige bevissthet.

Iolitten kan berolige og rense et urolig og opprørt sinn, den renser og styrker og kan dra oss mot det mystiske, det ukjente og det spirituelle, noe som gjør den til en velegnet stein til fantasireiser og meditasjon.

 

Denne safir art kan gi en strømning mellom solar plexus/halschakraet og det tredje øye. Den kan sette oss i stand til å uttrykke vårt indre og skaper også veien som skal gås for å uttrykke vår kreativitet.

Noen kaller Iolitten for en styrkens stein. Når vi har kontakt med vårt følelsesliv og vårt virkelige jeg og tør uttrykke, hvem vi i virkeligheten er, vokser vår selvrespekt også – og når vi har selvrespekt økes også respekten for andre mennesker.

Denne strømning går hele tiden begge veier, og vi kan bruke våre omgivelser som et slags speil.
Det gjør alle mennesker; vi speiler oss selv og våre handlinger i andre mennesker, og Iolitten kan hjelpe med denne vekselvirkning.

 

Iolitten er også integrasjon av din egen autoritet, det vil si du kan finne din indre myndighet og selvstendighet frem, hvis du arbeider med iolitten. Pyritt vil styrke denne prosessen.

Iolit vil også kunne gjøre deg fri fra martyrrollen hvis du sitter fast i den – eller en tillært offerrolle, og dine omgivelser vil kunne merke din nye autoritet, fordi du tør å utstråle den på en kjærlig og hensiktsmessig måte.

Syntesen av disse egenskaper som Iolitten kan støtte deg i, er klarhet, målrettethet og motivasjon, men også selvsikkerhet og fredfylthet.


Som sagt, kan du styrke kontakten til din åndelighet og spiritualitet, hvorfor Iolit også kan fremme kontakten til dine åndelige veiledere.


I det hele tatt handler Safir om renhet og det vil si renhet i så vel tanke som handling, men den lyse blåfiolette Lolit fremmer og styrker spesielt de iboende feminine sider hos deg selv – og de vil speiles i din omverden.

 

Bruk Iolit sammen med herkimer diamanten til å få hjelp til å fortolke dine drømmer, og denne kombinasjon er også riktig god ved visualisering og andre former for ”drømmereiser”.

Sammen med blondeagat kan Iolitten støtte deg i beslutninger du skal treffe med din følelsesmessige side.