Renselse - fleksibilitet.

 

Moseagaten er grønn og har moselignende tegninger.

Den styrker din selvtillit og aksept av deg selv, gir trygghet og velvære, samt gir deg jording.

Fysisk styrker den ditt hjerte og stabiliserer dine følelser, virker positivt inn på blodsukkernivået og allergier, samt ufrivillig håravfall.

 

Denne steinen er en god hjelp når du har behov for å mobilisere all din viljestyrke eller hente frem ekstra overskudd.
Sterk healingstein.Påvirker alle kroppsorganene.
Balanserer energi.Gir fornyelseskraft.
Chakra: Alle

 

Treagat eller moseagat som den tidligere ble kalt, er en agat nesten uten de karakteristiske båndene men med mange grønne tre eller moselignende inneslutninger av andre mineraler.

 

Den er mest kjent fra India, hvor også disse steinene kommer fra, og brukes som smykkestein og til å gravere ut figurer i.

 

Se også Agat

 

 

 

.