Sort Onyks fremmer objektiv handling, gir større kontroll over følelser og lidenskaper.

Sort onyks vil fremme dine evner til å handle ut fra et mere objektivt, nøkternt synspunkt, slik at dine handlinger ikke er styrt for meget av dine følelser og ditt begjær etter ting og/eller mennesker.

Onyks setter deg i stand til å se tingene i et større perspektiv, å se ut over din egen nesetipp..

Sort onyks gir deg større kontroll over dine følelser og lidenskaper.

Den lar deg se at du ikke altid har rett, men dens hjelp blir du i stand til å se tingene fra motpartens synspunkt.

 

Innenfor astrologien forbindes onyks med planeten Saturn ”karmaens herre”.

Onyks kan brukes til å avvikle de negative sider av din personlige karma. Dvs. at onyks vil hjelpe dig til å færdiggjøre en skebnemessig utviklingsprosses, den gir deg evne og sjangse til å slippe gamle tenke- og handlemåter, og erstatte dem med et positivt, kjærlig livssyn.

 

Fysisk: styrker hud, hår og negler.

Balanserer de maskuline og feminine sider.
Fremmer objektiv handling.

Fremmer større kontroll over følelser og lidenskaper.

Åndeligt inspirerende.

Onyks er en type agat. Som en saturnal sten letter den slutfasen av 'karma i de 30 første leveår. Dersom Saturn står dårligt i horoskopet, kan agaten medføre hårdhet, nedslåtthet, onde drømmer og fattigdom og dessuten fremmedgjøre ektefeller og venner.

Onyks er nyttig for hørsel og brukes sterkt fortynnet i homøopatisk behandling av visse øresygdommer.

 

Ved forkjølelse og influensa:
Hold Amazonitt sammen med Blå Båndagat i venstre hånd eller mot brystkorgen.

Kan også bæres med i lommen eller på annen måte. Kombiner gjerne med ”Hostesteinene” Rosenkvarts og Onyks.

 

Ved hoste:
Hold Rosenkvarts sammen med Onyks i venstre hånd. Alternativt kan steinene legges direkte i halsgropen eller holdes i høyre hånd og dras utmed lungene, nedenifra og oppover.

Kombiner gjerne med ”Forkjølelsessteinene” Amazonitt og Blå Båndagat.

 

Ved forkjølelse med feber:
Hold Amazonitt sammen med Blå Båndagat. i venstre hånd, liten Hematitt i høyre.

 

For styrking av lunger og immunforsvar:
Bær Rosenkvarts sammen med Onyks. Steinene kan også dras utmed lungene.

 

 

 

 

 

.