Pietersit ble oppdaget i Namibia av en person ved navnet Sid Pieters.

Det er en jaspis-art med blandinger som er ”pseudomorfe” etter asbest (som i tigerøye og okseøye) og som gir steinen en katteøye effekt.

Den avbalanserer alle chakras og arbeidet med den vil fremme meditative og kreative prosesser.

Du vil få lettere for å "se" med ditt hjerte og din 6. sans.

Hvis du bærer steinen over ditt hjerte, kan du oppnå en sterk fornemmelse av, at din eteriske kropp styrkes, samtidig med at det blir vist nye veier.

Kombinert med Herkimer Diamant vil du - i healing - oppleve en sann transformasjon.

Derfor står denne steinen også for forandring, og støtter deg i arbeidet mot din videre prosess.

Den er velegnet til universell healing og gruppehealing av nødhjelpsområder. Men den gir deg også medfølelse, ikke å forveksle med medlidenhet eller identifikasjon med nødrammede ofre.

Den vil hjelpe deg til at se ut over deg selv, og favne og romme store deler av det som foregår utenfor deg selv.

 

Ikke bearbeidede konflikter blir lettere å handskes med fordi du får en større oversikt - et større overblikk. Den gir oss den nødvendige distanse slik at vi rolig og behersket kan gripe fatt i spesielle saker og bearbeide dem.

I slike tilfeller, legg gjerne en Pietersit i lang tid over Solar Plexus.

Tape den gjerne fast med hudvennlig plaster slik at den får virke over lang tid.

 

Pietersit har en sterk innvirkning på hormonproduserende kjertler.