Rav er ikke bare en meget pen sten, men kan med hell anvendes til helbredelse/forebyggelse av : apati, blærelidelser, deprejion, eksamensskrekk.

God mod gikt, tandfrembrudd og bihulebetennelse.

Den er spesielt god mod astma, bronkit, allergi, gikt og hodedpine.


Rav er trygghet, varmende, gir blidhed, kjærlighet og glede ved fysisk berøring.
Rav er stenen for: Mot og hjertevarme.

 

Rav har en varm og solrik utstråling, fremmer fysisk velbefinnende og suksess i det vi foretar oss.

Rav kan legges direkte på ethvert område av kroppen der hvor det er spenninger og smerter. Ravets velgjørende varme skulle lindre disse spenninger og smerter.

Rav skjenker sin bærer et solrikt sinn, og aktiverer de selvhelende krefter som vi alle har i oss.
Rav suger opp statisk elektrisitet, virker slimløsende og gir varme, renser grundig etter en healing.

 

Klart rav kalles glassrav, gult rav kalles benrav og mørkt rav kalles jordrav.

 

Rav er et planteprodukt, dannet ved at harpiks fra for lengst utdøde nåletrer er forstenet for omkring 40-50 millioner år gammelt.

Rav med innslutninger av insekter eller annet har altid vært ekstra efterspurt.

Rav kaldes også for "Nordens Gull" - i oldtiden var rav et betalingsmiddel i Nordeuropa på linje med gull i Middelhavsområdet og Asia.

Gravfunn i Danmark viser, at rav bruktes til smykker og var høyt verdsatt som i resten af den siviliserte verden.

 

Mange myter relaterer rav til solen, gjenfødsel og udødelighet, og romerske gladiatorer smykket sine våpen med ravstykker for hell og lykke.

 

Når man gnir på rav, utvikles statisk elektrisitet, en ting, okkultister har vært meget opptatt av og forsøgt brukt i sygdomsbekempende øiemed. Listen over ravs magiske egenskaber er uendelig lang. Ikke så underlig, når det dreier sig om et materiale, som ble dannet for 40 - 60 millioner år siden!

Rav er bløtt og mister fort sin sjkønnhet, dersom det risses i eller støtes. Fordi rav er så bløtt, er det også lett å polere opp igjen, hvis det er blitt for slitt.

Rav er lykkesten for november.

 

Hovedkilden til rav er langs Samlandkysten nær Kalingrad i Russland. Denne type rav utvinnes i åpne gruver, hvor ravstykkerne skylles ut av den sandete jorden med kraftige vannstråler.

Rav som er blitt vasket ut av havbunnen flyter i vannet og blir skyllet på land av tidevann og havstrømmer.

Det er især langs kysterne ved de Baltiske Land, Norge, Danmark, England, Burma og Canada man finner rav.

 

 

 

 

.