Opptrer som et blek-rosa, mykt mineral, tilsynelatende uten makroskopisk form, i en kvarts-druse.

Trolig en ansamling av mikroskopiske krystaller.

Kjærlighetsstein.

Beskyttende.

Styrker attraktiviteten i kjærlighetsforbindelser.

Lindrer sorg og savn.

Styrker følelsesmessig balanse intelligens og hukommelse.

Chakra:1, 3 og 4.


Gir deg mot til å se tingene slik de virkelig er.

Brukes ved følelsesmessige svingninger.

Kan frembringe bilder fra tidligere liv, godt egnet ved regresjon.

Mot infeksjoner og spenninger i kroppen.

 

Den rosa Rhodokrositt, med nesten hvite bånd, er i dag meget populær både som smykkestein og som lommestein.

Rhodokrositt skaper harmoni mellom mennesker, den gir livsenergi som gjennomstrømmer alt levende, hjelper med å få kjærligheten ned på jorden, god i mot hysteri, stress indre og ytre press.


Rhodokrositt betyr den rosafargede.

Rhodokrositt anbefales hvis der er noe i vår fortid, som vi ikke kan kvitte oss med. Livsstrømmen i steinen skal minne oss om de kjeder av årsaker og virkninger som har formet vår skjebne og personlighet.

De mennesker som vi har møtt og som har påvirket oss både i en positiv og negativ retning.

Dersom vi støter på smertefulle erindringer, hjelper Rhodocrosit oss med å tilgi, også hvis det er oss selv som vi har vanskelig å tilgi. Den er også en meget fin vennskapsstein.

Forærer man en Rhodokrosit til en venn er det tegn på at man aksepterer vedkommende, presis som han eller hun er, på godt og ondt.

Det burde være en stein som blir brukt mye.

 

Rhodokrositt skaper harmoni mellom mennesker, den gir livsenergi som gjennomstrømmer alt levende, hjelper med å få kjærligheten ned på jorden, god i mot hysteri, stress indre og ytre press.

 

 

Energi, fred, kjærlighet, ved psykosomatiska problem

 

 

 

.