Stjernesafir

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Safir fra sapphirus, blå (latin)

En korund. I dag brukes safir om all korund utenom den røde, f.eks. gul safir og purpur safir, mens kun safir betegner den blå varianten.

Rubin og safir er blandt verdens høyest skattede edelsteiner.

Blå safir er langt mer vanlig enn rubin av tilsvarende kvalitet og størrelse, og har derfor lavere verdi.

Korund er et av de hardeste mineralene som fins (9 på hardhetsskalaen) og dette gjør at mineralet, i likhet med diamant, bevares ved forvitring og erosjon og anrikes i sand og grus.

 

Safiren er den klareste blå stenen av alle edelstener. Den symboliserer vår egenskap til å fokusere og se sammenhengen i tilværelsen.

Den løfter på sløret for drømmer og visjoner og gir deg mulighet til å kontakte ditt indre jeg.

Den er god ved drømmetydning og den kan formidlet følelsen av himmelens storhet og den metale himmelens alle muligheter.

Safiren er den intelligentes sten, for den som våger å tvile til den absolutte sannheten framstår og tomheten ikke lenger skremmer.

Safiren står for rikdom og lykke.

 

Stjerne safiren

Denne safiren har lenge blitt beundret for sin nydelige og mystiske optiske effekt. I glansen av en stjernsafir kan du se seks, ja til ogmed tolv stjernestråler som stille glir over stenens overflate

 

 

 

 

 

.