Tigerøye er en spennende variant av mineralet kvarts med sin egen spesielle dannelsesmåte.

Opprinnelig har dette vært et annet mineral, krokidolitt. Dette er et blått, fibrig mineral.

Senere har det kjemiske miljøet i bergartene forandret seg slik at krokidolitten sakte men sikkert ble erstattet med kvarts av sirkulerende grunnvann.

Slik ble fiber for fiber av krokidolitten erstattet av kvarts. Det er fibrene som gir opphav til steinens lysspill, mens fargen kommer fra jernoksid.

 

 

Tigerøye gir skarpsindighet, konsentrasjonsevne og snarrådighet i vanskelige og farlige situasjoner.

Tigerøye er en god hjelp i en forhandling, fordi den hjelpe eieren til å komme inn til problemets kjerne.

Den gir overblikk, skarpsindighet og klar tankegang.


Påvirker hara og kronechakra.

 

Er energirik, styrker viljen og selvtilliten, gir beskyttelse, reduserer undervurdering av en selv, usikkerhet, tvil, bekymringer, sjalusi, misunnelse, spisevegring, trassighet, er beroligende, styrker følsomhet og intuisjon, kombinerer ånd og materie.

Samler energi til å møte utfordringer, gir bakkekontakt, symbol på indre styrke, ansporer til optimisme, balanserer yin-yang-energi, øker kreativiteten.

 

Tigerøye gir oss det fornødne mot til å handle, når vi har funnet den riktige måten å gjøre tingene på.


Gir jordforbindelse, styrker overblikket, gjøre bekymringene mindre, får blod til å størkne hurtigere.


Tigerøye kombinerer ånd og materie med energisenter 2 og 3 som sitt område, det vil si harachakraet og solar plexus.

 

Dette er en energirik stein som styrker vilje, selvtillit, beskyttelse, følsomhet og intuisjon.

Reduserer usikkerhet, tvil, bekymringer, sjalusi, misunnelse, spisevegring og trassighet.

Beroligende.

Varierer i størrelse og utforming.


Steinen beskytter mot øyesykdom, hypokonderi, se seg selv, mot og styrke, ansvarsfølelse, se alle sider av en sak, klarhet, jording, viljekraft, heve seg over begrensninger.

Dette er en stein som er bra for å øke sjøltilliten.

Den motvirker også hypokonderi og generelt psykosomatiske lidelser.

Den gir styrke og utholdenhet og vilje til å overvinne hindringer.

Den kan roe ned nervøse spenninger (som ofte er forbundet med følelser og sex).


Hold steinen og se en stund inn i stripene, legg den så over ditt andre chakra.

Hvis du har et forhold, kan den også hjelpe deg til å "tune inn" på din elskede på en telepatisk måte.

 

Tigerøyet forbinder solenergiens varme og lidenskaper gjennom den gule fargen sammen med den brune fargens jordbundne energi.

Steinens navn henviser til dens energi som drar frem egenskapen til å se like klart og tydelig hvordan tingene er, som tigeren gjør.

 

Tigerøye har mye kraft i seg, og de som bruker denne steinen kan forbinde seg med sin indre styrke og bruke den fornuftig.

 

Tigerøyet styrker viljen og selvtilitten hos de som går med den på seg, og den gir god beskyttelse.

 

Steinen har forbindelse med magesenteret som er det laveste følelsessenteret hvor man kjemper med følelser som mindreverdighet, usikkerhet, tvil, angst, bekymringer, trass, sjalusi, og misunnelse.
Tigerøyet hjelper oss å overvinne disse følelsene og styrker selvtilliten.

 

For de som er fulle av bekymringer, er det godt å ha tigerøye i lommen og ta den i hånden av og til.

Mange av de følelsene som vi oppfatter gjennom magesenteret kommer ofte frem som magesmerter.
Hvem kjenner ikke mageknip når vi har bekymringer?
I slike tilfeller er det utmerket å velge tigerøye som reisekamerat, eller legge steinen på magen til smerten forsvinner.
Pga forbindelse med magesenteret er det naturlig at tigerøyets healing egenskaper blir forbundet med fordøyelsesorganene, tykktarmen, milten, og bukspyttkjertelen.
Det er derfor den brukes til healingutleggelse ved andre og tredje energisenter.

 

Mange legger tigerøye på øynene hvis de er trette eller ved tinningene for å redusere hodepine.

 

Sammen med steinen følger det mere maskulin energi, og den styrker følsomhet og intuisjon og kobler sammen det åndelige og det fysiske.

 

For klarsynhet og visjoner men den er også jordnær.
Fokuserer på hukommelsen og virker beroligende på tvil og misunnelse. Hjelper til å rense blodsystemet for alskens gifter. Styrker vilje, selvtillit og intuisjon. (Solar Plexus)

 

Det er sagt at man ikke skal legge denne steinen under hodeputa fordi den kan fremkalle mareritt!

 

 

 

 

 

.