Et chakra er et energisenter på kroppen eller i bevisstheten.

Disse sentrene er kommunikasjonspunkter som tar inn og sender ut energi og vibrasjon. Man kan nesten sammeligne dem med sanseorganer på lik linje med syn og hørsel, men som kun sanser energi og vibrasjon. I vår kultur har de fleste av oss ikke et bevisst forhold til chakraene, og påvirkningen fra chakraene skjer for de fleste dermed gjennom det underbevisste. Mange vil likevel gjenkjenne påvirkning gjennom intuisjonen, endring av sinnstemninger og ”magefølelse”.

 

 

Healende kraft med harmonisk lyd og vibrasjon mot dine Chakra.
Med lydbasert terapi kan du vitalisere og rense der lyden vibrerer dine Chakra.
Lyden kan rense opp energifeltene, klare hjernen og renser kroppen fra stress og emosjonelle blokkeringer. Balanserer tankegangen og følelsene, åpner for intuisjonen, øker optimismen og følelsen av å ha det bra og gir en høyere persepsjon.
Lyd er vibrasjon og vibrasjon er energi.
Den menneskelige kroppen virker ved å bruke vibrasjonsenergi. Kroppens celler svarer på lydvibrasjonenes energi.
Lyd og vibrasjon innvirker på ditt DNA, din psyke og din tilstedeværelse.
Lyd kan influere på kroppen din på mange måter som å senke pusten til et lavere nivå, endre kroppstemperaturens overflate, redusere blodtrykket og har innvirkning på hjernens bølger både på Beta, Alfa, Theta og Delta-niva.
Lyd brukes for å kontrollere homeostasis (generell følelse av å ha det godt) for hele det biologiske system.

Den menneskelige stemmer er det mest kraftfulle instrument vi har. Når stemmen blir kombinert med rene toner fra krystallboller og tibetanske lydboller kan lydenes frekvenser produsere gode healende effekter.
Ved å lytte på slike kan man faktisk kjenne at det enkelte chakra vibrerer i takt med lyden.
På dette grunnlag er beskrivelsen av det enkelte chakra også med hvilke toner og frekvenser som dette vibrerer best sammen med.
Du finner mer informasjon om hvordan du kan åpne dine chakra her. Denne informasjonssiden gir deg også en videre innføring i hva chakra er og hvordan du kan utnytte disse for å få en balansert tilværelse


Her er også en god chakrameditasjon som du kan trene deg på.

 

Du kan også foreta meditasjon ved hjelp av manipura som er basert på bevegelser og lyd.