SLIK FORETAR DU

 

 

Du arbeider på framsiden av kroppen men det går like bra dersom personen ligger på magen, altså fra baksiden.
Personen kan også sitte eller stå.

 

Dette kan du også gjøre på deg selv når du ligger eller sitter.

 

Hold den ene hånden lett en liten bit ovenfor rotchakraet (vær nøye med integriteten dersom du behandler en annen person) og den andre hånden på kronechakraet.

 

Når du holder på hodet, ikke hold direkte på kronechakraet. Det kan lett oppstå en sammentrykt følelse dersom du gjør dette. Hold hånden litt tilbake eller litt framfor toppen av hodet.

Hold hendene der til du kjenner at det er kontakt mellom hendene dine.

Denne kontaktfølelsen er veldig individuell, noen ganger tar det noen minutter og noen ganger er kontakten umiddelbar.

Følelsensom oppstår er som oftest at man kjenner sine egne hender mot hverandre, til tross for at det faktisk er "et helt menneske" mellom hendene.

 

Flytt så den ene hånden til navlechakraet og den andre til pannechakraet. Hold en stund til du opplever kontakt mellom hendene igjen.

Flytt så først den ene hånden til solar plexuschakraet og den andre til hals chakraet. Ikke hold direkte på halsen fordi det da kan oppstå kvelningsfornemmelser.

Flytt så begge hendene til hjertechakraet og hold begge hendene der en stund.

Nok en gang, tenk på integriteten; dersom det er kvinne som behandles.

 

Foreta denne balanseringen til du kjenner kontakten mellom hendene dine og stol på dine egen intuisjon når det gjelder hvor lenge du skal holde her.

Du kan ikke overaktivere chakraet ved å holde for lenge. Kroppen vet alltid sitt potensiale.

Dersom du vil variere mellom de ulike chakraene så gjør gjerne det.

Du kan variere og holde, slik du ønsker det, over det enkelte chakra.