Menneskene har i årtusener hatt ulike religioner, politiske retninger og ideologier som sin rettesnor i liv og lære.

Et økende antall mennesker stiller i dag spørsmål ved det de har lært som sant. De aksepterer ikke lenger uten videre det de får presentert. Trass i firkantede skolesystemer, medier og politikk, vokser det fram ny kunnskap og en økt bevissthet.

Folk forlanger nøyaktige forklaringer på det de etablerte sier er vås, og det folk selv opplever er deres virkelighet.

Å kneble menneskers kreativitet og evne til å tenke selv har lenge vært en måte å utøve kontroll på.

 

 

Mange mennesker vender ryggen til, og går sine egne veier, uavhengig av hva det etablerte spyr ut av foreldede dogmer. Dette er et sunt tegn, endelig begynner folk å skjønne at man ikke trenger å henge i skjørtene til en leder som bestemme hvordan de skal leve livet sitt.

Man kommer langt med egne evner, medmenneskelighet, kunnskap og troen på seg selv

 

Vi vet ennå lite om hvordan vi og vårt univers fungerer. Ofte setter vi ord på det vi opplever fra vårt eget ståsted i den 3 dimensjonale verden. Kanskje blir ikke alltid de ordene vi bruker riktig i forhold til etablert vitenskap fordi mye er personlige opplevelser. Men egen tankeprosess er et viktig verktøy for videre utvikling, nye spørsmål og nye svar. Det jeg følte var nær en "sannhet" i fjor er ikke nødvendigvis det jeg mener er det "riktige" i dag. Kanskje har jeg kommet til en helt annen "konklusjon" neste år.

Kanskje det ikke finnes absolutte sannheter?