Leopard Agat
 

 

 

 

 

 

 

Agat er generelt styrkende på helse og hjerte og styrker også selvfølelsen/selvtilliten.

Agat konsentrerer og fokuserer energien omkring et spesielt område, eller en ubalanse. Fungerer som en "støvsuger", som suger opp alt det overflødige.

Ved smerte legges den på det smertefulle stedet.

 

Agat ble ansett som effektiv i behandling av galskap.

Man blandet pulverisert agat i søt fruktsaft, og samme kur ble foreskrevet mot byller og lidelser i nyrer og milt.


I middelalderen ble de sagt; at agat over fjøsdøren skulle hindre at melken ble sur og at lynet slo ned.

I tillegg skulle agaten holde borte hekser og andre marer som skamred hester og kyr rundt landsbygda, i nattens mulm og mørke.

 

Agat har vært brukt som amulett lenge, den skulle bl.a. hjelpe mot tørsten.

 

En munk i middelalderen mente til og med at han skulle få et skip til å seile i luften ved hjelp av agater.

 

Fjær agat

Denne agaten har fokus på flytting; flytting av deg selv og dine grenser.

Den har en god energi som får deg til å se tingene på en lettere måte, og får deg til å ta lettere på ting. Den tillater deg ikke å bli tynget ned av bagateller.

Stenen stimulerer både stoffskriftet og kretsløpet.

 

Kniplingagat eller blondeagat

Den stimulerer din selvfølelse og identitet. Denne agaten forbinder oss med våre indre maskuline eller feminine egenskaper, vår seksualitet og måten vi uttrykker den på.

Da har en kraftig innvirkning på hara-senteret, og kan avhjelpe ubalanser i dette området.

Ved alle underlivsplager kan stenen være til stor hjelp både som essens og direkte på kroppen.

 

Se ellers Blondeagat.

 

 

.