Purpurit er, som navnet antyder, purpurfarvet. De fleste lilla steners energi vil hovedsakelig beskeftige seg med de øvre chakra men Purpuritten integrerer og forbinder også de øvre chakra med de nedre.

Den stimulerer åndelige interesser og viser at noe nytt er på vei.

 

Ønsker du å få dine åndelige interesser gjort til en del av ditt liv, og din hverdag, kan purpurit hjelpe deig.

Den integrerer det spirituelle med det materielle.

Man kan kalle purpurit for en åndelig sten med jordforbindelse.

Den oppleves av mange som en meget hård og sterk healer.

 

Bruk purpurit på et hvilket som helst tidspunkt i ditt liv, når du føler dig klar til å kaste deg ut i noe nytt. Nye projekter, nye oppgaver – eller en helt ny retning i ditt liv.

Purpurit vil sørge for, at du ikke slipper jorden, mens du åpner dig for å føle dine egne spirituelle sider.

Fysisk: virker den beroligende.

Purpurit + Krysocolla til å tørre konfrontere gammel angst og hindre den i å slå rot i systemet og skape fysiske lidelser.

 

Denne stenen integrerer det spirituelle med det materielle. Den gir deg mulighet til å få dine ønsker oppfylt og leve ut de ting som du ellers trodde var forbeholdt fantasiens verden.

 

.